top of page
NTW white logo.png

CICLE OF FIFTHS

Circle_of_Fifths_promo_shot_3_CROP.jpg
Neuadd Trehopcyn 
Gwener, 10th Hydref 2023, 7pm
Profiad theatr ymdrochol wedi'i gyfarwyddo gan y gwneuthurwr ffilm a theatr o Butetown Gavin Porter.

Wedi’i chreu gyda chyfuniad o gerddorion ac artistiaid, a straeon bywyd go iawn gan bobl ledled Cymru, mae’r sioe yn cyfuno ffilm, cerddoriaeth a theatr i greu rhaglen ddogfen fyw.

Mae Circle of Fifths yn archwilio sut y gall cerddoriaeth a straeon ein cysylltu mewn cyfnod o alar a cholled - gan ganiatáu eiliad o fyfyrio a dathlu ar y cyd i ni.

Wedi’i chyflwyno gyntaf yn 2022 yng Nghaerdydd, mae Circle of Fifths yn dychwelyd yn hydref 2023 gan deithio’r sioe i leoliadau ledled Cymru ac i Lundain.

Life in all its diversity; death in all its universality.
Institute of Welsh Affairs

★★★★★
You feel you are part of something real and stark and spiritual.
Buzz Magazine

Pris: Talu yr hyn wyt ti yn ei ddymuno


Oed: 14+

Rhybudd: Cyfeiriadau at farwolaeth, marw a hunanladdiad.

Mae niwl artiffisial trwy gydol y perfformiad.

bottom of page