top of page

PWY YDYM N
Profiadau Anghyffredin i Bobl Gyffredin 

Exceptional Experiences for Everyday People

Ers dros ddeng mlynedd rydym yn gwneud perfformiadau hynod o gorfforol a gweledol sy’n cyfuno syrcas, theatr a dawns, a berfformir gyda’n cymunedau a hefyd mewn digwyddiadau, oedfannau a gwyliau drwy hyd a lled gwledydd Prydain. Ym Mhontypridd, yng Nghymoedd Cymru, ar gymer yr afonydd Rhondda a Thaf, y mae ein cartref, gwaith deng munud o Gaerdydd, ac mae llawer o’n gweithgaredd ar fynd yn ein man gymuned, Neuadd Trehopcyn.

Mewn theatr gorfforol a syrcas roedd hyfforddiant Bridie a James. Am flynyddoedd lawer roeddem yn teithio a’n harbenigedd ydi dod â phobl ynghyd drwy greadigedd.  Elusen nid er elw ydym, yn wreiddiol yn gwmni a redid gan deulu ond bellach yn ehangu ac yn cefnogi rhagor o artistiaid a chyfranogwyr lleol a rhyngwladol.

 
Credwn mewn profiadau anghyffredin i bobl gyffredin. 
 

242298436_6343535349020521_865585622975943114_n.jpg

Ein Cartref a’n Cymuned

Rydym yn cefnogi ein cymuned leol drwy greadigedd a phrofiadau cymdeithasol yn ein cartref yn Neuadd Trehopcyn ac yn ein cymunedau lleol.   Byddwn yn cydweithredu â thimau tan gamp o artistiaid a chyrff, drwy greu cynyrchiadau teithiol gwreiddiol newydd a chomisiynau.
 
Mae’n amcan gennym greu’r amgylchfydau i roi lle i bobl ddod at ei gilydd a bod yn rhan o rywbeth arbennig. Mae arnom eisiau ysbrydoli eraill i fentro, i ddysgu ac i rannu profiadau sy’n cyfnerthu cymunedau.

 

Ein Digwyddiadau

Video : CITRUS BUILDS A VILLAGE

Citrus Arts, working with local emerging artists, created a community of activity and performance for Beyond the Border storytelling festival in 2021.

Filmmaker Sam Irving has captured this story...

Rydym yn frwd dros ein gwaith ac am i gynifer o bobl ag y bo modd elwa ar beth wnawn ni. 

Mae syrcas gyfoes, dawns a theatr gorfforol wrth graidd ein harfer. Rydym yn chwilio’r modd y mae gwerthoedd cynhyrchu uchel ar sail naratif, cerddoriaeth a’r celfyddydau gweledol yn cefnogi sbectacl corfforol mewn perfformiad gwreiddiol. 
 

Gwelwyd ein gwaith ar hyd ac ar led gwledydd Prydain mewn dinasoedd ac yng nghefn gwlad, o berfformiad bychan mewn corff awyren i gynulleidfa o ugain hyd at berfformiad ar raddfa fawr wedi’i deledu i ugain mil. Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth o gyrff a buom yn gymorth i gyflenwi prosiectau creadigol uchelgeisiol gyda chwmnïau fel Walk The Plank, National Centre for Circus Arts, Sinfonia Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru. Rydym wedi cyflenwi prosiectau ar y cyd â thair o Theatrau Cenedlaethol gwledydd Prydain (Southbank Llundain, Theatr Genedlaethol Cymru a National Theatre Wales) a dal rolau Arweiniad Creadigol hirdymor i London Youth Circus, gŵyl theatr stryd Sblash Fawr, Take pART a Gŵyl Green Man. 
.  

Hyfforddiant Citrus Arts

Mae cydweithredu ag artistiaid eraill a ffurfiau eraill ar gelfyddyd yn fwyd a diod i ni ac rydym yn bodoli am i nifer fawr o gwmnïau ein cefnogi ar hyd y ffordd.  Mae arnom eisiau buddsoddi yn ein cymuned, ac mae arnom eisiau cefnogi sgiliau a gyrfaoedd pobl leol.  Rydym yn cynnig cynllun hyfforddi prentisiaid gyda Citrus Arts. Gewch chi ddysgu sut beth ydi bywyd perfformio a chynhyrchu ar yr un pryd â gweithio ar ein digwyddiadau’n lleol, drwy sgiliau ymarferol o lygad y ffynnon, yn creu setiau ac yn gweithio gyda chyfranogwyr ac artistiaid. Mae llawer o bobl hyfforddodd gyda ni bellach yn gweithio ar deithiau a chynyrchiadau drwy hyd a lled gwledydd Prydain.  Am wybod rhagor? Cysylltwch â ni ar admin@citrusart.co.uk.

Hyfforddiant Ar Lein / Cynadledda

Rydym yn gweithio gyda llond gwlad o ddigwyddiadau awyr agored a dan do.  Yn aml gofynnir i ni sôn am ein profiadau o beth wnawn ni. Mae arnom eisiau rhannu ein dysgu fel y gall rhagor o bobl elwa ar ein profiadau. Wyddom ni mo bopeth, ond rydym yn fodlon rhannu ein profiadau o beth ddaeth i’n rhan ni yn ein blynyddoedd o berfformio a chreu yn yr awyr agored.  

Os carech chi i ni eich cynghori neu siarad mewn gweithdy neu ddigwyddiad, cofiwch gysylltu â ni ar admin@citrusart.co.uk.
 

 

bottom of page