top of page

Ar Fynd

Rydym yn rhedeg gweithdai a gweithgareddau o’n cartref yn Neuadd Trehopcyn yn ogystal â rhedeg digwyddiadau ar y cyd yn ein coedwigoedd, ein parciau gwlad a’n stadau tai lleol yn y Rhondda Cynon Taf. Dilynwch y dolenni isod i gael gwybod be sydd gennym ar gynnig ar hyn o bryd.

1_ONH_16x9.jpg

Productions

Comin Coedpenmaen, Pontypridd

TŶ UNNOS
ONE NIGHT HOUSE

13 & 14 Hydref 23

Circle_of_Fifths_promo_shot_3.jpg

Hall Events 

National Theatre Wales

CIRCLE OF FIFTHSDydd Gwener 10 Tach 23, 7pm,

SEPTEMBER 23 Facebook Cover) (1)_edited.jpg

Classes

Dosbarthiadau wythnosol

DOSBARTHIDIAU SYRCAS 
Ar gyfer pob oedran

ENG Full (2).png

Community 

Neuadd Trehocyn  

YN AGOR DRYSAU
Dydd Llun 1-6yh & Dydd Mercher 12-5yh

bottom of page