top of page

Ar Fynd

Rydym yn rhedeg gweithdai a gweithgareddau o’n cartref yn Neuadd Trehopcyn yn ogystal â rhedeg digwyddiadau ar y cyd yn ein coedwigoedd, ein parciau gwlad a’n stadau tai lleol yn y Rhondda Cynon Taf. Dilynwch y dolenni isod i gael gwybod be sydd gennym ar gynnig ar hyn o bryd.

169 Website.png
Great Western Colliery - Hetty

NYE
Nos Wener, 17 Mai 23, 6:30pm,

Events 

SEPTEMBER 23 Facebook Cover) (1)_edited.jpg
Dosbarthiadau wythnosol

DOSBARTHIDIAU SYRCAS 
Ar gyfer pob oedran

Classes

1_ONH_16x9.jpg
Comin Coedpenmaen, Pontypridd

TŶ UNNOS
ONE NIGHT HOUSE

13 & 14 Hydref 23

Productions

bottom of page