top of page

Fe’n comisiynwyd ni gan Dance Blast i greu sioe theatr ddawns gyfannol i drochi ynddi ar diroedd eu canolfan yn y Fenni.
Prosiect uchelgeisiol oedd hwn, yn dwyn ynghyd grwpiau o’u perfformwyr ifainc o bob cwr o’r wlad am y tro cyntaf. 
 
Y syniad - dychmygwch y Fenni’n ei datgan ei hun yn wladwriaeth annibynnol ym 1404. Petai hyn yn digwydd heddiw, pa fath o gymdeithas fyddem ni’n ei dewis a pha wrthdrawiadau allai fod? 

Prosiect hirdymor dros flwyddyn oedd hwn a ddaeth i ben mewn perfformiadau ym mis Ebrill 2019.​

Ignite Project 2018-2019
Dance Blast, Abergavenny 

Credydau’r lluniau: Nic Young (Perfformio)
Marijana Ninkovic-Morgan (Ymarfer)

Dance-Blast.jpg
Lottery-funding-strip-landscape-colour.j
Cefnogwyd gan: 
1626_MCC-logo-for-web.jpg
bottom of page