top of page

London Youth Circus
National Centre for Circus Arts

Yn 2013-14 gwelwyd Citrus yn Gyfarwyddwyr Artistig London Youth Circus yn y National Centre for Circus Arts.

Yn ystod y cyfnod yma fe greon ni ddwy sioe arbennig iawn gyda’n cast ifanc, gyda rhoi eu cyfraniad nhw wrth graidd y broses ddyfeisio. Roedd a’i gwnelo’r sioe gyntaf â dod i oed a gwahanol ffyrdd o storio atgofion, a’r ail yn creu byd o straeon i’w brodyr a’u chwiorydd iau.
 

London Youth Circus

London Youth Circus

“Dros y blynyddoedd bûm mewn amrywiaeth o berfformiadau syrcas a gallaf ddweud heb flewyn ar dafod mai hwn yn ddi-os oedd un o’r mwyaf trawiadol, ac nid dim ond am mai pobl ifanc ydi’r rhain gan eu bod yn rhagorol yn eu rhinwedd eu hunain.”
 

Aelod o’r gynulleidfa’n sgrifennu at National Centre for Circus Arts ar ôl gweld sioe dan ein cyfarwyddyd ni i London Youth Circus

bottom of page