Ein Cefnogi Ni

 

Yn 2020 daethom yn elusen. I’n tyb ni, drwy greadigedd gallwn helpu i gefnogi sgiliau a hyfforddiant, drwy weithgareddau lleol i hen ac ifanc, gwella iechyd a lles, yn ogystal â bod yn ganolbwynt cymdeithasol i’r gymuned. Rydym byth a hefyd yn edrych yn llygad y geiniog i gael ganddi wneud y mwyaf oll i wella ein cymuned a’r bobl rydym yn eu cefnogi.

 

Sut y gallwch chi ein cefnogi ni

Gwirfoddoli

Rydym yn rhedeg nifer o weithgareddau, o gymryd rhan gyda grwpiau iau, danfon gweithgareddau i riniog pobl hŷn drwodd i berfformiadau lleol. A ninnau’n elusen leol, mae arnom angen help bob amser i redeg y gweithgareddau yma.
Os oes arnoch awydd ein helpu, cysylltwch ag admin@citrusarts.co.uk

 

Rhoddion

Rydym yn croesawu rhoddion untro, yn fawr a bach. Byddwn yn defnyddio pob un geiniog i gefnogi ein pobl ifanc i fagu hyder a sgiliau, yn ogystal â chynnig cefnogaeth a lles i’n cyfranogwyr hŷn. Rydym bob amser yn ddiolchgar am unrhyw gefnogaeth. 

Archebion a Rhoddion

Os carech ddod i unrhyw un o’n gweithdai, archebu dosbarthiadau neu roi arian tuag at y Gweithgaredd Elusen i Godi Arian at Ailwampio Neuadd Trehopcyn, gallwch wneud hynny o ddilyn dolennau â’n tudalen Archebu Ar Lein.   

  • Ar gyfer rhoddion ar lein, defnyddiwch wasanaeth ‘Rhoi Arian i Neuadd Gymuned Trehopcyn’ ar gyfer rhodd £10 untro. Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth yma gynifer o weithiau ag y mynnwch chi. 

  • Rydym hefyd yn derbyn Taliadau Arian Parod, Sieciau neu daliadau BACS a gellir anfon taliadau PayPal at finance@citrusarts.co.uk

  • Cofiwch gysylltu â ni ar admin@citrusarts.co.uk  os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth.