top of page
An acrobat hangs from a harness attached to a bridge structure.

CYMYSGU
SYRCAS,
DAWNS &
THEATR

Citrus Arts yw dolen gyswllt Cwm Rhondda rhwng gwybodaeth a phrofiad yr Henaduriaid ac egni a dychymyg yr Ieuaf.
Defnyddiwn ein profiad o fywyd Syrcas Deithiol yn batrwm chwilio artistig, cyfrifoldeb a dysgu creadigol.

A simple wooden cabin is set in a green field. The smoke is coming out of a chimney and the sun us coming up through the clouds. An axe is in  the ground , close up to the viewer.

TŶ UNNOS
ONE NIGHT HOUSE

13 & 14 Hydref 23
Comin Coedpenmaen, 
Pontypridd

Yn dod i fyny

ty unnos-231.jpg

Citrus Arts

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2023

Bydd ein ar 28 Tachwedd yn 5.30pm ar Zoom

E-bostiwch admin@citrusarts.co.uk os hoffech fynychu.

Dosbarthiadau

Diddiau Mercher a Nosau Iau

DOSBARTHIADAU SYRCAS

Nosau llun

YMARFER AGORED

Nawr Ar

ENG Full (2).png
Neuadd Trehopcyn

YN AGOR DRYSAU

Dydd Llun 1-6yh &

Dydd Mercher 12-5yh

bottom of page