top of page
An acrobat hangs from a harness attached to a bridge structure.

CYMYSGU
SYRCAS,
DAWNS &
THEATR

Citrus Arts yw dolen gyswllt Cwm Rhondda rhwng gwybodaeth a phrofiad yr Henaduriaid ac egni a dychymyg yr Ieuaf.
Defnyddiwn ein profiad o fywyd Syrcas Deithiol yn batrwm chwilio artistig, cyfrifoldeb a dysgu creadigol.

NTL 2024 Nye Listing Images 1240x874px.jpg

Yn dod i fyny

NTL 2024 Nye Listing Images 1240x874px.jpg

Neuadd Trehopcyn,

Nos Wener, 17 Mai 2024, 6:30pm 

Dosbarthiadau

Diddiau Mercher a Nosau Iau

DOSBARTHIADAU SYRCAS

Nosau llun

YMARFER AGORED

bottom of page