Citrus Arts

CYMYSGU
SYRCAS,
DAWNS &
THEATR

Cwmni yn y celfyddydau perfformio ydi Citrus Arts, sydd â’i ganolfan yn Ne Cymru.  Rydym yn creu sioeau sy’n cyfuno syrcas, dawns a drama â’n cariad at y byd mawr y tu allan.

Newyddion

News

Gweithdai
“Mae gan y cwmni mawr ei glod Citrus Arts frand corfforol dihafal o theatr syrcas.” cylchgrawn Buzz
Copy of A3 Poster Timetable (29.7 × 42cm).png
Hopkinstown Hall 
Family Programme for Spring & Summer '22

After being stuck inside for so long, Citrus Arts, Rhonda Ward Old Age Welfare  are really pleased to bring you our fabulous programme of taster arts, creative and community sessions for the whole family!

Thank you Arnold Clark (Facebook Post) (Facebook App Ad).png
Sadurwn 2 Gorffennaf 1pm
Canu gyda Jonathon
Rowland-Beer

Os gallwch anadlu gallwch ganu! Bydd Jon yn eich helpu i fagu blwch offer i gefnogi eich llais canu drwy gynhesu ac ymarferion, yn ogystal â chanu caneuon difyr a mwynhau defnyddio eich llais.

Sadwrn 9fed Gorffenaf am 10am
Family Circus

Family circus play! 

Have a go at juggling, spinning plates, hula hooping, tightwire and so on.

Sadwrn 9fed Gorffenaf am 1pm
Tro a Sgwrs gyda Gilly Adams 

Bydd Gilly’n arwain taith gerdded o Neuadd Trehopcyn tuag at Barry Sidings, yn trafod Gweinyddu a defod, yn canolbwyntio ar fawrygu’r dirwedd ar hyd y ffordd  a gydag ambell i beth i brocio sgrifennu creadigol. 

Sadwrn 16 Gorffenaf am 11am
Plu Macramé - Dechreuwyr

Mae i’r croglenni cain, eco-gydnaws yma deimlad naturiol a swyn gwledig.  

Bydd dysgu’r dechneg clymu macramé yma’n rhoi lle i chi greu croglen ddihafal efo’r oes i’ch aelwyd. 

Sadwrn 23 Gorffenaf am 11am
Ffuglen Fflach
Sgrifennu Creadigol gyda Rachael Trezise

Mae yna le i bob llais ym myd sgrifennu creadigol ac i’r theatr.  Gewch chi ddysgu sut i gyfleu eich lle, eich diwylliant a’ch dosbarth a dathlu eich hunaniaeth, eich brogarwch a’ch synnwyr perthyn gyda’r nofelydd a’r dramodydd Rachel Trezise.
 Addas at 14 oed a throsodd

_Thank you WPD  (Facebook App Ad).png
Diolch

Hoffai Citrus ddiolch i Lywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru am ein cefnogi yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf drwy eu cyllid grant adfer diwylliannol. Ni fyddem yma o hyd oni bai am eich cefnogaeth.

Diolch!

WAG land colour(1).jpg
citrus_logo_white_blank-2.png

Mwy o ddigwyddiadau yn dilyn...