top of page

“Ar Waith Ar Daith

Wales Millennium Centre’s 10th Anniversary Celebrations

Yn 2015, roedd Citrus yn rhan o’r tîm creadigol dan arweiniad arbenigwyr celfyddydau awyr agored Walk the Plank ar gyfer y perfformiad enfawr yma’r tu allan i Ganolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd. James a Bridie oedd y Cyfarwyddwr Perfformio a’r Prif Goreograffydd yn y sioe fythgofiadwy yma a chanddi gast anferth o berfformwyr proffesiynol ac o’r gymuned.  
 

Mae’r prosiect yma’n un o sawl cydweithrediad â’n mentoriaid, Walk the Plank. Yn y 1990au y cychwynnodd James ar ei daith theatr stryd gyda nhw ac yn yr ychydig flynyddoedd aeth heibio bu’n rhan o berfformiadau dathliadol lawer gan gynnwys “Elemental Force” yn Chatsworth House a “The Return of Colmcille'' yn seremoni agoriadol Derry/Londonderry Prifddinas Diwylliant. 
 
Mae Walk the Plank yn arweinwyr yn sector y celfyddydau awyr agored ac yn cefnogi artistiaid fyrdd i ddod y to sy’n codi o ymarferwyr.   Ar gyfer “Ar Waith Ar Daith ” creasant y prosiect “Awen” oedd yn cynnig hyfforddiant yn y celfyddydau awyr agored i artistiaid drwy hyd a lled Cymru yn arwain at y diweddglo yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Rydym yn gobeithio cadw cynhysgaeth y gwaith yma ar fynd drwy greu cyfleoedd i artistiaid o Gymry ymhel fwy â’r celfyddydau awyr agored drwy ein gwaith ein hunain.

Ar Waith Ar Daith

Ar Waith Ar Daith

Watch Now
bottom of page