top of page
social media title.png
social media- dates.png
parc title.png

Dewch i brofi Parc Ynysangharad fel na weloch chi fe

rio’ d o’r bla’ n, yn ffair o ffagle'n fflamio, ar dân gan gân, dan gampe, tro yn y parc sy'n reid colli cylle fythgofiadwy!
Dewch aton ni i sioe o syrcas, cerddoriaeth, tân

a pherfformio’ n mudlosgi i ddathlu ein cymuned heb

ei hail.

Perfformiad ar ddull promenâd fydd y sioe, a’r gynulleidfa'n cael eu harwain oboitu’'r parc i ddod ar draws mewnosodion hardd a pherfformiadau gan artistiaid o safon Ryngwladol ac aelode o’'r gymuned yn gweithio ochr yn ochr.

Experience Ynysangharad Park like you’ve never seen it before with handstands in bandstands, choirs with fires, and a trip around the park you will never forget.

A slow-burning spectacle of circus, music, fire, and performance to celebrate our unique community.

The show will be a promenade style performance where the audience will be led around the park to encounter beautiful installations and performances by International-level artists and members of the community working side by side.

TICKETS | TOCYNNAU

27 & 28 MARCH | MAWRTH  2020

SHOW  | SIOE :  18:45 - 20:15

GENERAL ADMITTANCE | CYFADDEFIAD CYFFREDINOL

£5 IN ADVANCE | £5 YMLAEN LLAW

£10 ON THE DOOR | £10 AR Y DRWS​

CHILDREN UNDER 5 YRS | PLANT DAN 5 OED

FREE | AM DIM 

BOOK HERE | ARCHEBWCH YMA
flame 2.png
logo banner.jpg
flame 3.png
bottom of page