SHIPWRECKS

Receivers of the Wreck

Mae goroeswr wedi’i adael ar lannau’r dyfodol agos.

Mewn byd sy’n boddi dan blastig casglir negeseuon mewn poteli. 

Does dim modd adrodd straeon mewn unigedd.

Derbynwyr Drylliau Llongau, Gwehyddion Straeon.

Negeseuon wedi dod i law a’u deall.’
 

"Shipwrecks - Receivers of The Wreck" by Citrus Arts (short promo)

"Shipwrecks - Receivers of The Wreck" by Citrus Arts (short promo)

Play Video

Ysbrydolwyd “Shipwrecks – Receivers of The Wreck” gan straeon llongddryllwyr, achubiadau a morwyr nad oedd boddi arnynt, o lannau Cymru – yn fyd ôl-ddiwydiannol o longau wedi malu, sborioni a goroesi lle mae rhwydi wedi’u gadael ers tro yn dal straeon a negeseuon y rheini a gollwyd ar y môr. 

Sioe hynod o gorfforol yn cyfuno syrcas â dawns a drama i adrodd stori hollgyffredinol ein dyhead am unigrwydd yn erbyn angen gweithredu ar y cyd er lles pawb. 

Er mawr lawenydd i ni, roedd première y cynhyrchiad awyr agored yma ar ein rhiniog yn rhan o raglen ddiwylliannol Arhosfan Ras Gefnfor Volvo yng Nghaerdydd,  Mai 2018

SHIPWRECKS TOUR 2018

CREDYDAU:

Perfformwyr: Hannah Darby, Mim Wheeler, Simon Abel a Valentina Solari 

Cyfarwyddwr - James Doyle-Roberts
Coreograffydd - Bridie Doyle-Roberts
Cyfansoddwr - Craig Byrne
Dylunio a Chodi’r Set - Will Datson

Dylunio’r Gwisgoedd - Rhiannon Matthews

Disgrifiad Sain - Kate Kavanagh

Rheoli Cynhyrchu - Ashling Deeks

Rheoli Llwyfan - Derw Robertson-Jacob
Giaffar y criw - Ali Williams
Cynhyrchydd - Zoe Munn

Cydweithredwyr Ymchwil a datblygu 2017: 
Dramäwriaeth - Mark Williams
Dylunio’r Gwisgoedd - Ruth Stringer
Celfi - Ami Marsden
Cysyniad y dylunio - Anne-Marie Hainsworth
Perfformwyr: Augusts Dakteris a Josh Scott

 

Ffotograffiaeth gan:

Dan Rowlands, Taith 2019 

Two Cats in the Yard, Taith 2018
 

Crëwyd gyda

chefnogaeth gan:

4529823-27262523-thumbnail.jpg