top of page
 
Sunset Circus   Anturiaethau i’r Teulu

Gwyliwch y fideos yma i chi gael gweld uchelfannau Sunset Circus yn Seidins y Barri 2018 a’n digwyddiad Teuluoedd Glew yng Nghanolfan Gweithgareddau Awyr Agored Daerwynno 2017.

Dewch atom ni ar antur syrcas i’r teulu i gyd, ar daith i’r byd y tu allan a’r goedwig.

Dewch i chwilio ffyrdd o ddysgu crefftau newydd y gallwch chi a’ch teulu gael hwyl yn eu gwneud gyda’ch gilydd sy’n dathlu ein tirwedd gefn gwlad.

Gwelodd ein hanturiaethau deuluoedd yn dysgu sut i greu lanternau awyr agored, creu arddangosiadau tân ac at hynny creu profiadau cofiadwy arbennig.

Ysbryd ein syrcas ydi dod â theuluoedd a phobl at ei gilydd yn y gymuned drwy greadigedd a chymdeithasu.  Hysbysebir digwyddiadau i ddod yn y fan yma. 

 Yn ystod y clo buom yn rhoi prawf ar ddigwyddiadau Sunset Circus, yn cadw pellter cymdeithasol, yn Seidins y Barri, rydym yn gobeithio eu rhannu â chi fwy yn y dyfodol.
 

  • Facebook Social Icon

Darllen erthygl am Citrus Pips yma

Syrcas yn y Coed