top of page

Gŵyl Green Man

Ers pedair blynedd cawsom y pleser o greu sioeau ar raddfa fawr wedi’u gwneud yn arbennig i’r ŵyl gerdd dra hoff yma ym Mannau Brycheiniog. Ar lwyfan awyr agored ac iddo gefnlen ysblennydd byddwn yn Cydgynhyrchu rhaglen y celfyddydau perfformio gan gychwyn â gwledd danllyd i’r llygaid bob nos. Yn rhan o’n cynllun “Proffesiynolion Newydd”, gwêl y prosiect yma fyfyrwyr syrcas yn gweithio ochr yn ochr â dawnswyr ac awyrgampwyr proffesiynol i greu perfformiad i gynulleidfa o filoedd – un o uchaelfannau’r ŵyl.

BETWEEN THE DEVIL AND THE DEEP (2018)  

Fe ymunon ni â myfyrwyr o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a rhai o’r tîm o Splatch Circus sydd â’i gartref yn Ne Cymru i weithio ochr yn ochr â’n cydweithredwyr rheolaidd, Circomedia, i roi cyfle i’r myfyrwyr estyn eu cyhyrau creadigol.