top of page
N'in recriwtio!
Mae Citrus Arts yn chwilio am

Gydlynydd Syrcas.

Hiring Landscape (1920 x 1080 px) (1).png
Disgrifiad Swydd 

Rydym yn chwilio am diwtor/hwylusydd syrcas profiadol i ymuno â’n tîm bach a chyfeillgar fel Cydlynydd Syrcas. Bydd yr unigolyn yma yn datblygu ac yn cyflwyno ein dosbarthiadau mewnol a phrosiectau allgymorth. Mae'r rôl hon yn llawrydd ac o leiaf 10 awr yr wythnos, £20 yr awr gyda gwaith llawrydd ychwanegol ar gael.  Mae’n gytundeb 12 mis sy’n cychwyn ar ddechrau mis Medi 2024, wedi’i leoli yn Neuadd Trehopcyn, Pontypridd, CF37 2RA.

 

Gweler y Disgrifiad Swydd a manylion drwy PDF botwm isod.

 

Gwnewch gais trwy anfon llythyr eglurhaol heb fod yn fwy nag 1 ochr A4, neu ffilm sain neu fideo o ddim mwy na 3 munud. Mae croeso i chi wneud cais yn Gymraeg, Saesneg neu Iaith Arwyddion Prydain.

E-bostiwch geisiadau i Kira drwy admin@citrusarts.co.uk 

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Gorffennaf y 5ed.

 

Cynhelir y cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau Gorffennaf y 15fed.

 

Os hoffech drafod y swydd neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â beth@citrusarts.co.uk neu ffoniwch 07785 947823

Lawrlwytho disgrifiad swydd yma.

bottom of page