top of page

PARTI POP UP 
Cambrian Lakeside, Cwm Clydach, Gorffennaf 2018  

Yn 2019 roeddem ar flaen sbloets o ddigwyddiad yng Nghwm Clydach yn y Rhondda gyda Syrcas, Dawns, Theatr Stryd, Cerddoriaeth, Straeon a mewnosodion celf digon o ryfeddod. 

 

A’r gymuned wrth graidd y digwyddiad, fe lywyddon ni barti stryd tipyn yn wahanol: rheng wefreiddiol o berfformiadau proffesiynol a chymunedol a mewnosodion celf a weddnewidiodd Lan y Llyn â chymeriadau oedd fel petaen nhw wedi camu o lyfr.

Ar y cyd â Kitsch n Sync, cerddorion lleol a Bandiau Pres a’n grŵp syrcas ieuenctid, Citrus Pips, fe wnaethom ddathliad syrcas lleol.
 

Gall partïon sbonc ddigwydd ar unrhyw adeg. Os carech gael gair â ni ynghylch creu Parti POP UP, cofiwch gysylltu â ni. 

Uchelfannau’r  Parti Pop Up - fideo gan Geraint Jones

Supported by:

bottom of page