top of page

Savage Hart

Ar ôl taith theatr lwyddiannus fe ailwampion ni’r hanes Gothig yma at yr awyr agored yn Oakwell Hall yn haf 2017. Roedd y tiroedd hardd yma’n lleoliad perffaith i’r sioe boblogaidd yma adfywio gyda goleuo tân a cherddoriaeth fyw. Mewn Partneriaeth â Creative Scene, Gorllewin Swydd Efrog, mae’r cynhyrchiad yma ar gael i deithio yn 2018.

‘Ffyrnig o Gyfareddol'
Art Scene Wales

Fideo byr o berfformiad Savage Hart yn Oakwell Hall ym mis Gorffennaf 2017.

Ysbrydolwyd Savage Hart gan hanes Ystad yr Hafod yng Nghanolbarth Cymru ger y fan lle daeth Bridie i oed.  

Savage Hart

Savage Hart

Watch Now

Lluniau gan Len Grant.

Fideo gan Fluxx Films.
 

bottom of page