top of page

Wardrobe Diaries

Aeth début Cyfarwyddo James yn 2009 ar daith i naw oedfan yng Nghymru a phennu safon gwaith Citrus. 

Hanes brodyr a chwiorydd yn dod i oed ydi Wardrobe Diaries, a’r brith atgofion a’r hunaniaeth rydym yn eu storio yn ein dillad. I gyfeiliant sgôr gerddorol gan Ted Barnes, roedd yn cynnwys pum Polyn Tsieineaidd pymtheg troedfedd o uchder a dwy dunnell o ddillad ffair sborion. 


Crëwyd mewn Partneriaeth â Glan yr Afon.

 

Wardrobe Diaries

Wardrobe Diaries

Watch Now
gia_DSC8079
gia_DSC8199
gia_DSC8363
flutter+dress
lisa+character
bottom of page