top of page

DOD YNGHLWM
Syrcas Ieuenctid Citrus Pips Yn Nhrehopcyn

Rydym yn rhedeg gweithdai a gweithgareddau o’n cartref yn Nhrehopcyn yn ogystal â rhedeg digwyddiadau ar y cyd yn ein coedwigoedd, ein parciau gwlad a’n stadau tai lleol yn y Rhondda Cynon Taf. Dilynwch y dolenni isod i gael gwybod beth sydd gennym ar gynnig ar hyn o bryd.
macrame plant blank.png
Gweithdai Celf a Chrefft
yn y Neuadd

Yn Eu Holau Cyn Bo Hir  
2022_06_MJR_citrustasters25_0187-web.jpg
Syrcas Ieuenctid
3-18 oed 

Yn Eu Holau Cyn Bo Hir
juggling (4).png
Gwersi Awyrgampau
Yn Eu Holau Cyn 
Bo Hir
44904062_2199547483390272_19424074121116

Anturiaethau Teulu
Sunset Circus 

SUNSET CIRCUS IS AVAILABLE

FOR BOOKINGS

CONTACT US FOR MORE INFO

bottom of page